Kitab Sutji

Ibrani 12:13 Kitab Sutji (JAV)

sarta jejegna lakune sikilmu, supaya kang pincang aja nganti kongsul, nanging dadi waras.

Ibrani 12

Ibrani 12:6-16