Kitab Sutji

Ibrani 10:6 Kitab Sutji (JAV)

Kurban obaran saha kurban pambirating dosaboten ndadosaken kepareng Paduka.

Ibrani 10

Ibrani 10:1-9