Kitab Sutji

Ibrani 10:18 Kitab Sutji (JAV)

Dadi manawa iku kabeh wus kaapura, ora prelu ana kurban maneh kang kudu kasaosake marga saka dosa.

Ibrani 10

Ibrani 10:12-27