Kitab Sutji

Ibrani 1:5 Kitab Sutji (JAV)

Sapa ta panunggalane para malaekat kang tau dipangandikani mangkene:“Sira iku PutraningSun!Sira wus Sunputrakake ing dina iki?”sarta“Ingsun bakal dadi Ramane,lan Panjenengane bakal dadi PutraningSun?”

Ibrani 1

Ibrani 1:1-10