Kitab Sutji

Hagai 2:7 Kitab Sutji (JAV)

Sabab pangandikane Pangeran Yehuwah Gustine sarwa dumadi, mangkene: Ora antara lawas nuli Ingsun bakal ngoregake langit lan bumi, sagara lan dharatan.

Hagai 2

Hagai 2:6-15