Kitab Sutji

Hagai 2:23 Kitab Sutji (JAV)

sarta bakal ngrubuhake dhampare para ratu lan nyirnakake pangwasane karajane para bangsa, sarta ngrusak sakehe kreta dalah kang padha nunggangi; jaran lan kang nunggangi bakal padha ambruk mati, marga saka pedhange kancane.

Hagai 2

Hagai 2:15-24