Kitab Sutji

Habakuk 2:17 Kitab Sutji (JAV)

Marga panganiaya kang tumrap gunung Libanon, iku bakal nasabi sira, lan tumpesing kewan-kewan bakal ngagetake sira, marga saka getihing manungsa kang wutah iku lan marga panganiaya marang nagara, kutha lan para wong isine kabeh.

Habakuk 2

Habakuk 2:9-18