Kitab Sutji

Habakuk 1:11 Kitab Sutji (JAV)

Banjur padha mlayu-mlayu rikate kaya sumiyuding angin, terus bablas; kaya mangkono anggone padha nindakake panggawe kang luput kalawan ndewa-dewa marang kakuwatane.

Habakuk 1

Habakuk 1:3-17