Kitab Sutji

Galati 6:13 Kitab Sutji (JAV)

Sabab wong-wong kang padha tetak iku iya padha ora netepi angger-anggering Toret. Nanging karepe supaya kowe padha tetak amrih wong mau bisa gumunggung ing bab kaananmu lair.

Galati 6

Galati 6:5-14