Kitab Sutji

Galati 5:25 Kitab Sutji (JAV)

Manawa kita urip marga saka Roh, urip kita uga katuntun dening Roh

Galati 5

Galati 5:24-26