Kitab Sutji

Galati 5:20 Kitab Sutji (JAV)

nyembah brahala, sihir, sesatron, pasulayan, meri, brangasan, mung mikir awake dhewe, cidra, roh kang memecah,

Galati 5

Galati 5:17-26