Kitab Sutji

Galati 5:10 Kitab Sutji (JAV)

Ana ing Gusti aku yakin mungguh ing kowe, manawa kowe ora nduweni pikiran liya kajaba pikiran iki. Nanging sapa kang ngisruhake kowe, iku bakal nyangga paukumane, sanadyan sapa bae wong iku.

Galati 5

Galati 5:8-15