Kitab Sutji

Galati 4:30 Kitab Sutji (JAV)

Nanging kapriye surasane nas Kitab Suci? “Tundhungen batur wadon iku saanake, sabab anake batur wadon iku ora bakal melu kapanduman warisan karo anake wanita kang mardika iku.”

Galati 4

Galati 4:25-31