Kitab Sutji

Filipi 4:10 Kitab Sutji (JAV)

Aku bunagh banget ing sajrone Gusti, dene wusanane angen-angen lan pangrasamu tumrap aku tuwuh maneh. Kowe pancen tansah padha migatekake, nanging ora ana kobermu.

Filipi 4

Filipi 4:1-12