Kitab Sutji

Filipi 1:19 Kitab Sutji (JAV)

awit aku sumurup manawa kawusanane iki kabeh iku karahayonku sabab saka pandongamu lan pitulunganing Rohe Gusti Yesus Kristus.

Filipi 1

Filipi 1:10-23