Kitab Sutji

Filipi 1:17 Kitab Sutji (JAV)

nanging liyane marga saka kabutuhane dhewe lan ora kanthi kekarepan kang eklas, pangirane bisa ngundhakake abote kasangsaranku ana ing pakunjaran.

Filipi 1

Filipi 1:11-23