Kitab Sutji

Filemon 1:7 Kitab Sutji (JAV)

Saka tumindaking katresnanmu, aku rumangsa oleh kabungahan gedhe, lan kasantosan marga kowe wus nglejarake atine para suci, sadulurku!

Filemon 1

Filemon 1:1-10