Kitab Sutji

Filemon 1:6 Kitab Sutji (JAV)

Lan aku ndongakake, supaya anggonmu padha tunggal pracaya iku sabiyantu nuju marang kawruh kang utama ana ing antara kita kagem Sang Kristus.

Filemon 1

Filemon 1:1-16