Kitab Sutji

Filemon 1:3 Kitab Sutji (JAV)

Sih-rahmat lan tentrem-rahayu saka Gusti Allah Rama kita lan saka Gusti Yesus Kristus, anaa ing kowe kabeh.

Filemon 1

Filemon 1:1-13