Kitab Sutji

Filemon 1:21 Kitab Sutji (JAV)

Anggonku nulis layang marang kowe iki kanthi pangandel yen kowe bakal miturut. Aku sumurup yen tumindakmu bakal luwih saka panjalukku.

Filemon 1

Filemon 1:18-25