Kitab Sutji

Ester 2:11 Kitab Sutji (JAV)

Mordekhai saben dina klinteran ana ing sangareping platarane kaputren prelu nyumurupi kaanane Ester lan apa kang bakal tumanduk marang dheweke.

Ester 2

Ester 2:9-21