Kitab Sutji

Efesus 4:25 Kitab Sutji (JAV)

Awit saka iku mbuwanga watek goroh lan ngucapa kang nyata marang ing pepadhaning sadulur siji lan sijine, awit kita padha-padha dadi gegelitaning badan siji.

Efesus 4

Efesus 4:19-32