Kitab Sutji

Efesus 3:13 Kitab Sutji (JAV)

Mulane panjalukku marang kowe kabeh, aja nganti padha cilik atimu nyawang marang kasangsaranku marga saka kowe, awit kasangsaranku iku kamulyanmu.

Efesus 3

Efesus 3:8-21