Kitab Sutji

Efesus 2:21 Kitab Sutji (JAV)

Iya Panjenengane iku kang dadi margane sagedhong kabeh, sawise katata runtut banjur dadi Padalemaning Alah kang Suci, ana ing sajrone Gusti.

Efesus 2

Efesus 2:20-22