Kitab Sutji

Efesus 2:2 Kitab Sutji (JAV)

Kowe biyen padha dumunung ana ing kono, awit kowe ngenut lakuning donya iki, lan mbangun-miturut marang panguwasane karajan awang-awang, yaiku roh kang saiki lagi nandukake dayane ana ing satengahe para wong duraka.

Efesus 2

Efesus 2:1-12