Kitab Sutji

Dhaniel 7:14 Kitab Sutji (JAV)

tumuli kaparingan pangwaos lan kaluhuran sarta pangwaosing karajan; wong-wong saka sakehing bangsa, suku bangsa lan basa banjur padha ngabdi marang Panjenengane. Pangwaose iku pangwaos kang langgeng, kang ora bakal sirna, sarta karajane iku karajan kang ora bakal rusak.

Dhaniel 7

Dhaniel 7:13-20