Kitab Sutji

Ayub 34:10 Kitab Sutji (JAV)

Mulane he para wong kang kadunungan akal-budi, padha rungokna pituturku:nglengkara yen Gusti Allah nindakake piala,utawa yen Kang Mahakwasa tumindak culika,

Ayub 34

Ayub 34:8-12