Kitab Sutji

Ayub 24:9 Kitab Sutji (JAV)

Ana kang ngrebut bocah yatim saka ing susune biyunge,sarta nggadhe bayine wong miskin.

Ayub 24

Ayub 24:7-16