Kitab Sutji

Ayub 10:15 Kitab Sutji (JAV)

Manawi kawula duraka, bilai kawula;manawi kawula leres inggih boten saged langak-langak,amargi anggen kawula tuwuk kawirangan,sarta nyumerepi kasangsaran kawula.

Ayub 10

Ayub 10:8-22