Kitab Sutji

Amos 7:16 Kitab Sutji (JAV)

Anadene saiki kowe ngrungokna pangandikane Sang Yehuwah!Pangucapmu: Kowe aja medhar wangsit nglawan Israel,lan aja ngucapake tetembungan nglawan marang turune Iskak.

Amos 7

Amos 7:7-17