Kitab Sutji

Amos 3:13 Kitab Sutji (JAV)

Pangandikane Pangeran Yehuwah Allah Gustining sarwa tumitah:“Padha ngrungokna, lan turune Yakub padha elingna.”

Amos 3

Amos 3:10-15