Kitab Sutji

3 Yokanan 1:2 Kitab Sutji (JAV)

He kekasihku, pandongaku muga kowe ginanjara slamet lan bagas kawarasan ing sakabehe, dikaya nyawamu iya slamet.

3 Yokanan 1

3 Yokanan 1:1-9