Kitab Sutji

2 Yokanan 1:7 Kitab Sutji (JAV)

Awit wus akeh juru panasaran kang padha jumedhul lan ndlajahi jagad kabeh, kang ora ngakoni manawa Gusti Yesus wus rawuh dadi manungsa. Iku si juru panasaran lan Anti-Kristus.

2 Yokanan 1

2 Yokanan 1:1-11