Kitab Sutji

2 Yokanan 1:5 Kitab Sutji (JAV)

Dene ing samengko panjalukku marang kowe, ibu, -- ora kok kaya-kaya aku nulis pepakon anyar marang kowe, nanging miturut pepakon kang wus kita duweni wiwit-wiwitan mula -- supaya kita padha tresna-tinresnanana.

2 Yokanan 1

2 Yokanan 1:2-7