Kitab Sutji

2 Yokanan 1:4 Kitab Sutji (JAV)

Banget bungahing atiku dene aku nyumurupi, manawa saparoning anak-anakmu padha urip ana ing sajroning kayekten, cocog karo pepakon kang wus kita tampani saka Sang Rama.

2 Yokanan 1

2 Yokanan 1:1-6