Kitab Sutji

2 Yokanan 1:3 Kitab Sutji (JAV)

Sih-palimirma, rahmat lan tentrem-rahayu bakal nunggal kalawan kita saka Gusti Allah Sang Rama lan Saka Gusti Yesus Kristus, Putrane Sang Rama, sajroning kayekten lan katresnan.

2 Yokanan 1

2 Yokanan 1:1-9