Kitab Sutji

2 Yokanan 1:12 Kitab Sutji (JAV)

Sanadyan akeh kang prelu daktulis ing layang marang kowe iki, mung bae karepku aja lantaran dluwang lan mangsi, nanging pangarep-arepku bakal nekani kowe, banjur rerasanan adu arep karo kowe kabeh, supaya bungah kita bisa katog.

2 Yokanan 1

2 Yokanan 1:4-13