Kitab Sutji

2 Timoteus 3:16 Kitab Sutji (JAV)

Sakehing tulisan kang diwangsitake dening Gusti Allah iku pancen migunani kanggo memulang, kanggo melehake, kanggo mbangun wewatekan tuwin kanggo nggulawenthah ing sajroning kayekten.

2 Timoteus 3

2 Timoteus 3:12-17