Kitab Sutji

2 Timoteus 1:12 Kitab Sutji (JAV)

Iya iku kang njalari aku nandhang sangsara iki kabeh, nanging aku ora isin, sabab aku sumurup sapa kang dakandelake sarta aku yakin, yen Panjenengane iku kuwaos rumeksa marang apa kang wis dipitayakake marang aku nganti tumeka ing Dinaning Pangeran.

2 Timoteus 1

2 Timoteus 1:2-18