Kitab Sutji

2 Tesalonika 3:7 Kitab Sutji (JAV)

Sabab kowe dhewe padha sumurup, kapriye anggonmu kudu padha nulad marang aku kabeh, amarga aku padha ora nglirwakake pagawean ana ing antaramu

2 Tesalonika 3

2 Tesalonika 3:3-12