Kitab Sutji

2 Tesalonika 2:5 Kitab Sutji (JAV)

Apa kowe ora padha eling yen bab iku wus kerep dakkandhakake marang kowe, nalika aku isih ana ing tengahmu?

2 Tesalonika 2

2 Tesalonika 2:1-10