Kitab Sutji

2 Tesalonika 2:15 Kitab Sutji (JAV)

Mulane dipadha bakuh lan padha ngantepana piwulang-piwulang kang wus padha dakwenehake marang kowe kabeh, kanthi patrap lisan utawa katulis.

2 Tesalonika 2

2 Tesalonika 2:5-17