Kitab Sutji

2 Samuel 4:5 Kitab Sutji (JAV)

Anake Rimon, wong Beerot mau, yaiku Rekhab lan Baana padha lunga, nuli teka ing daleme Prabu Isyboset, nalika pinuju panas sumelet; Prabu Isyboset lagi sare ing wayah awan.

2 Samuel 4

2 Samuel 4:2-12