Kitab Sutji

2 Samuel 22:34 Kitab Sutji (JAV)

kang ndadekake sikilku prasasat sikil menjangan,lan ngadegake aku ana ing gunung;

2 Samuel 22

2 Samuel 22:29-40