Kitab Sutji

2 Petrus 3:6 Kitab Sutji (JAV)

Mangka marga saka banyu iku bumi kang biyen wis rusak iku, kasirnakake dening patopan.

2 Petrus 3

2 Petrus 3:1-10