Kitab Sutji

2 Petrus 2:2 Kitab Sutji (JAV)

Sarta akehwon kang kelu ing pamblunthahe, tuwin marga saka pokal-gawene iku Marganing Kayekten bakal dicecamah.

2 Petrus 2

2 Petrus 2:1-5