Kitab Sutji

2 Petrus 2:17 Kitab Sutji (JAV)

Guru-guru palsu iku kaya sumber kang asat, kaya mega kang kabuncang ing prahara; wong-wong iku wis padha kasadhiyanan panggonan kang peteng ndhedhet lelimengan kang nggegirisi banget.

2 Petrus 2

2 Petrus 2:11-22