Kitab Sutji

2 Para Raja 5:4 Kitab Sutji (JAV)

Sang Senapati Naaman banjur sowan marang ing ngarsane gustine lan munjuk: “Makaten rembagipun lare estri ingkang saking nagari Israel punika.”

2 Para Raja 5

2 Para Raja 5:1-10