Kitab Sutji

2 Korinta 3:4 Kitab Sutji (JAV)

Iya kaya mangkono iku gedhening kayakinanku marang Gusti Allah marga saka Sang Kristus.

2 Korinta 3

2 Korinta 3:2-8