Kitab Sutji

2 Korinta 12:4 Kitab Sutji (JAV)

dumadakan diangkat menyang ing Pirdus lan dheweke krungu pangandika kang ora kena dikandhakake, kang ora kena kaucapake dening manungsa.

2 Korinta 12

2 Korinta 12:2-11